Interne en externe controles

''Om zo objectief mogelijk de schoonmaak technische kwaliteit te beoordelen, hanteert Heuvelman een aantal interne en externe meetsystemen. Bij het kiezen van één of meerdere methodes spelen zowel de controlemogelijkheden als de eisen, wensen en afspraken met de klant een belangrijke rol.''

 

''Dagelijks Kontrole Systeem (DKS)''

Een vast systeem voor kwaliteitscontrole is het DKS. Dit intern sturingsmiddel is gericht op de controle per taak, dus controle van de individuele medewerker. Deze methodiek richt zich op de werkzaamheden welke dagelijks/wekelijks conform werkprogramma worden uitgevoerd. Ruimten worden gecategoriseerd in administratieve ruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten en worden steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van officiële beoordelingsformulieren. De resultaten zullen besproken worden met de desbetreffende medewerker, waardoor hij/zij zich kan verbeteren op geconstateerde fouten en verbeterpunten.

 

''VSR-KMS meetsysteem''

Het VSR-KMS meetsysteem is een objectief en statistisch onderbouwd kwaliteitsmeetsysteem waarbij de omgeving wordt geïnventariseerd op basis van een overeengekomen AQL (Acceptable Quality Limit). Het meetsysteem onderschrijft en beoordeeld dus de geringe tolerantie voor het aantal toegestane fouten. De frequentie van de kwaliteitsbeoordeling wordt in overleg met de klant vastgesteld, en kan zowel intern (door Heuvelman) als extern (externe onafhankelijke controleur) worden uitgevoerd bij een klant. Het uiteindelijke doel is om deze metingen periodiek te herhalen, zodat kwaliteit onafhankelijk beoordeelt, her-beoordeelt, verbetert en gehandhaafd blijft. Voor meer informatie klik hier.

 

''Mystery Guest''

Heuvelman voert tevens de zogeheten Mystery Guest onderzoeken uit. Een anonieme, onafhankelijke professional voert een objectief onderzoek uit op locatie. Hij/zij gedraagt zich als normale gast binnen het object van de klant, en ervaart het dagelijkse (schoonmaak)proces. De Mystery Guest beoordeelt de schoonmaakmedewerkers op o.a. werkhouding, uiterlijke verzorging, hantering van het werkprogramma, gedrag naar collega en klant, gebruik van materialen en middelen ed. Met deze methode wilt Heuvelman haar medewerkers confronteren, scherp houden, inspireren en uitdagen. Wij maken medewerkers bewust van gezamenlijke doelstellingen waarbij tevens een spiegel wordt voorgehouden zodat medewerkers zien wat zij zowel ‘’goed’’ als ‘’fout’’ doen.

 

''Werkdrukmetingen''

Onderzoek heeft uitgewezen dat werkdruk veel invloed heeft op de kwaliteit van de schoonmaak binnen een gebouw. Heuvelman zal de kwaliteit en werkdruk van het personeel consequent meten aan de hand van een schriftelijke werkdrukmeter, opgesteld door RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche). In deze werkdrukmeter kan Heuvelman veel leren van de ervaringen van de medewerkers, en de mate van werkdruk dat op een gebouw heerst.