Keurmerk Schoon - Schoonmakend Nederland (NEN 4400-1/SNA)

De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren vele ontwikkelingen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de verharding van marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Dit is een direct gevolg van de toegenomen dynamiek in de sector. Vele partijen spelen hierbij een rol. Schoonmakend Nederland is van mening dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. De eerste stap die hier gezet moet worden is het stellen van gerichte eisen aan de leden van Schoonmakend Nederland. Zo zorgt men er voor dat er meer transparantie in de sector en in de markt komt. Daarnaast behoren schoonmaakbedrijven ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities.

 

Schoonmaakbedrijf Heuvelman onderschrijft dit beleid en heeft zich daarom ingezet om het keurmerk te behalen. Hiertoe is Heuvelman succesvol getoetst aan de certificering NEN 4400-1 (keurmerk SNA), de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Specifieke eisen van het Keurkmerk Schoon.

 

De NEN 4400-1 stelt eisen aan het bedrijf, met als doel het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties. Dit onderdeel valt onder Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze heeft als doel; het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk.

 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft tot doel de verbetering van kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Klik hier voor meer informatie.

 

De specifieke eisen van het Keurmerk Schoon hebben betrekking op de communicatie met medewerkers, de kwaliteitsborging, adequate aansprakelijkheidsverzekering en naleving van de CAO.