Missie & Visie

'' Omdat schoonmaken een vak is ''

Heuvelman is ervan overtuigd dat schoonmaakonderhoud valt of staat met de kwaliteit van de schoonmaakmedewerkers en de leiding. Naast schoonmaak technische zaken zoals de juiste middelen, de juiste werkmethodes en beschikbare tijd, wordt de kwaliteit vooral bepaald door de klant, (eind)gebruikers en opdrachtgevers die de dienstverlening ondergaan.

 
Dit betekent dat we een aantal zaken bij de start van een project goed moeten onderkennen, om een succesvolle samenwerking te bewerkstelligen. Hierbij wordt er voldoende aandacht besteed aan vraagstukken zoals; 'wat is de exacte vraag, en wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever?'. Kortom een gedegen verdieping en inleving in het verwachtingspatroon van de opdrachtgever. Het is aan Heuvelman de taak schoonmaak dusdanig te organiseren dat dit verwachtingspatroon kan worden waargemaakt en uiteindelijk zelfs kan worden overtroffen. Met de ervaring en vakkennis van ons personeel, in alle lagen van onze organisatie, staan wij bereid voor deze uitdagende klus. Opleiden en bijscholen van het personeel is een continuerend proces, waardoor er adequaat gewerkt kan worden.

 

Concreet betekent dit dat werkschema's en frequenties geen doel op zich zijn, maar slechts een middel om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ons doel is een tevreden opdrachtgever en daarin is de professionaliteit en vakbekwaamheid van ons personeel van cruciaal belang. Wij zijn vooruitstrevend, flexibel, proactief en staan open voor haalbare wijzigingen en suggesties.