MVO

Maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet Heuvelman als allesomvattend begrip voor het maatstaven, waarborgen en verbeteren van haar dienstverlening onder alle belanghebbende doelgroepen. Als organisatie behoren wij onze normen en waarden op de juiste wijze uit te dragen naar opdrachtgever en personeel, maar bovenal naar elkaar. Door transparant te werken wordt er gestreefd naar een keten waarbij ''alle neuzen dezelfde kant op wijzen'' in het kader van prijs, prestatie, planeet en personeel.

 

Het uiteindelijke doel van een duurzame samenwerking is om ''clean en bewust'' te werk te gaan. Door te investeren in duurzaam gewenst gedrag bij alle belanghebbende doelgroepen wordt een gewenste gedragsvorm gestimuleerd, met als doel tevreden personeel en uiteindelijk een tevreden opdrachtgever. Het beleid binnen Schoonmaakbedrijf Heuvelman in het kader van MVO, is ingedeeld in een aantal pijlers; medewerkers, milieu en omgeving.