Code Verantwoordelijk Marktgedrag (CVM)

Heuvelman heeft zich als ondertekenaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Schoonmaak) gecommitteerd aan de inhoud van deze Code. De Code stelt kaders ten aanzien van goed werkgeverschap, opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap. Klik hier voor de zelfscan en tevens ondertekening van de Code door Schoonmaakbedrijf Heuvelman.

 

‘’Wij hechten er veel waarde aan wanneer wij deze Code, in samenwerking met onze (potentiële) klanten, kunnen respecteren/ondertekenen.’’

 

Met Schoonmaakbedrijf Heuvelman haalt u een partner in huis die heeft bewezen te voldoen aan de hoogste normeringen ten aanzien van de Code. Enerzijds is ons beleid gericht op het realiseren van een prijs/kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, en anderzijds op een gerechtvaardigde bedrijfsvoering voor medewerkers en milieu.

 

Jaarlijks (her)schrijven wij onze zelfverklaring die de gespecificeerde grondslagen van ons bedrijf beschrijft in het kader van de CVM. Deze zelfverklaring kunt u hier lezen en is tevens gepubliceerd op de officiële website van Code Verantwoordelijk Marktgedrag.